Ръководителите на „EVN – България“ се срещнаха с областния управител на Сливен

Председателят на Съвета на директорите и регионален мениджър на „EVN – България“ Александър Сипек и зам.председателят на Съвета на директорите на компанията Калина Трифонова се срещнаха с областния управител на Сливен Веселин Вълчев, съобщиха от администрацията.

Срещата се състоя на 9 февруари по обяд, по инициатива на гостите. Целта бе да запознаят областния управител с дейността на компанията, направените вложения и инвестиционните си намерения.  От 2005 г. до края на миналата година „EVN – България“ е вложила 99,5 млн. лева за развитие на мрежата в областта, повишаване сигурността на захранване и трайно намаляване на загубите. Планираните инвестиции за 2022 г. са за 5,5 млн.лева. Предвидено е изграждането на 4,4 км нови електропороводи – средно напрежение и 12 км – ниско, 12 нови трафопоста.  През този сизен сезон са подменени близо 4000 стълба и 160 км проводник. В дружеството работят 2 252 квалифицирани специалисти, служители и работници, като само четирима от тях са австрийски граждани.

По време на разговора бяха обсъдени цените на ел. енергията за бита, бизнеса и В и К – сектора. Гостите изразиха подкрепа за въвеждането на компенсации за бизнеса, общините и електроенергийни мрежови и В и К – оператори, за промяна в регулацията относно начина на закупуване на технологични разходи и други мерки, които да намалят напрежението, създало се от шоковите цени и кризата на енергийния пазар.

Коментирана бе и цената на зелената енергия и необходимостта фотоволтаичните паркове да се изграждат на места, където има адекватно потребление, а не в слабо населени райони, в които преносът е затруднен и е свързан с увеличени разходи.