Радев даде името Баба Марта на бряг в Антарктика

Бряг Баба Марта, залив Малък Сечко, нос Кан Сабин са част от имената, дадени на географски обекти в Антарктика от президента с указ, пише „Сега“.

Наименуването на 10 обекта в района на Южния полюс е единственото разрешение, дадено от президента, след препоръката на подпомагащата го Комисията по наименуване на обекти с национално значение и населени места. В този пакет са още нос Климент Бояджиев, залив Вичина, залив Дортикум, бряг Албърт Лонг, залив Голям Сечко, Анка Ламбрева, нунатак Милан Кузов.

Комисията обаче е отхвърлила едно предложение на Министерството на външните работи за име на обект в Антарктика. Причината е, че то не отговаря на принципа да не се наименуват на живи личности обекти с национално значение и населени места. От годишния доклад на комисията не става ясно какво е било предложението на министерството.

През 2021 г. комисията е заседавала само веднъж. Освен одобрените предложения на МВнР, има и няколко отхвърлени и едно, което остава отворено за още проучвания.

За пореден път е отхвърлено предложението за смяна на името на връх Мусала на Свети Иван Рилски. Наименуването на обекти с национално значение на личности с неоспорим принос в българската история и култура е добра идея и това е един от принципите, които комисията следва. Но вземането на решение за преименуване на най-високия връх в България, както и на Балканския полуостров, предполага провеждането на широк кръг консултации, включително с експерти и специалисти, мотивира се комисията. И допълва, че етимологията на името Мусала е неизяснена. Няма и яснота как се е наричал този връх в епохата на Първата и Втората българска държава, т.е. името, което би могло да се възстанови, е неизвестно. И не на последно място – смяната на името на връх Мусала, известно и популярно не само в България, но и по света, води до промяна в документи, карти, справочници и др. Такава изрична необходимост към момента не е налице.

Отхвърлено е и предложението да се възстанови старото име на връх Шипка – Свети Никола. Такова предложение е отхвърлено и през 2018 и 2019 г. Комисията смята, че историческите факти все още не са достатъчно широко оповестени и няма ясно изразена масова нагласа в полза на промяната. В тези дебати е нужно да вземат участие както представители на научните среди (историци, езиковеди, литератори и др.), така и общественици и представители на различни институции, включително министерствата на образованието, културата и туризма, пише още комисията. „Когато става дума за Шипка, не може да се пренебрегне фактът, че няколко поколения българи са възпитани с това име“, се казва в отчета й.

Предложението, по което предстои произнасяне, е безименен връх в Родопите да бъде кръстен на полк. Владимир Серафимов. Комисията обяснява, че ще вземе окончателно решение след изискване на допълнителни справки, информация и становища от други институции.