Работодателите в Сливенска област имат най-голям интерес към неквалифицираните работници

Резултатите от проведеното проучване за потребностите на работодателите от работна сила бяха обсъдени на заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие. Заседанието премина под ръководството на зам.областния управител Димитринка Петкова. В него участваха представители или ръководители на общините в Сливенска област, на държавните структури към Министерството на труда и социалната политика, РУО, синдикатите, работодателски организации.

Проучването се проведе от началото на август до 20 септември от Агенцията по заетостта. Целта бе да се събере актуална информация за професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от работодателите кадри. За Сливенска област бе определена представителна извадка от 102-ма работодатели.  Участвалите в анкетирането са посочили, че най-важно и необходимо е наетият персонал да има умения за самоконтрол и дисциплина /85,9 на сто от анкетираните/, да притежава умения за работа под напрежение /63,3%/, да има практически знания и умения за прилагане на нормативната уредба /53,9%/.  През следващите 12 месеца фирмите имат намерение да наемат специалисти с квалификация по професиите „електротехник“, „социален асистент“, „работник в хранително-вкусовата промишленост“, „сервитьор-барман“, както и специалисти с професии, изискващи правоспособност: учители, педагогически специалисти, шофьори, мотокаристи, електро- и строителни инженери. Запазва се големият интерес към неквалифицирани работници – общи работници, носачи, куриери и др. 70,2 процента от анкетираните работодатели са отбелязали, че срещат затруднения при намирането на работна сила. През следващите 3 – 5 години ще се търсят висшисти със специалност по електротехника, електроника и автоматика; архитектура, строителство и геодезия; машинно инженерство; икономика и др. Подробна информация за проучването ще бъде поместена в сайта на Агенцията по заетостта.

По време на обсъждането представители на работодателските организации споделиха, че въпреки осигуряваното дуално обучение в професионалните гимназии, след завършване на средното си образование младежите и девойките проявяват незадоволителен интерес към предлаганите им работни места по придобитата специалност.