Работна среща за хода и изпълнението на проекта за водния цикъл на град Сливен се проведе в Областна администрация

На работна среща в Областна администрация днес бяха обсъдени ходът и изпълнението на проекта за водния цикъл на гард Сливен.

В срещата, провокирана от множеството сигнали за задръствания и трудно придвижване по основни пътни артерии в града, взеха участие областният управител Минчо Афузов, заместник-областният управител Антоний Андонов и управителят на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД инж. Севдалин Рашев. Обсъдени бяха сроковете, финансирането и своевременното завършване на основните дейностите по проекта за водния цикъл на град Сливен, както и актуалният за гражданите въпрос за проходимостта на улиците след полагането на водопроводните и канализационни тръби.

По отношение възстановяването на настилките, управителят на ВиК информира, че е почти завършено асфалтирането в Промишлена зона, а в момента интензивно се работи по бул. „Христо Ботев“ и улица „Карандила“. Предстои да започнат и асфалтовите дейности по бул. „Панайот Хитов“. Приоритетно се довършват работите по основните улици на град Сливен, след което ще се пристъпи към завършване на останалите обекти.

Инж. Севдалин Рашев бе категоричен, че до края на месец октомври 2022 година ще приключи цялостното асфалтиране по водният цикъл в Сливен.

Управителят на ВиК информира още, че предвид осигуреното финансиране, до края на 2023 г. ще бъде напълно завършен водният цикъл на кв. „Речица“, включващ и водопреносната мрежа. Това ще даде реална представа за ефекта от цялостна рехабилитация на водоснабдяването в един квартал с високо потребление на вода.

Друга обсъждана тема бе пречиствателната станция за питейните води на Сливен и срокът за нейното завършване. Изграждането на пречиствателната станция, започнало през далечната 1978 г. и преминало през много проблеми и перипетии, ще завърши през 2024 г., стана ясно от думите на управителя на ВиК. В част от довършителните дейности има закъснение заради неритмичност на финансирането и необходимост от съгласуване с редица външни фирми и институции. За някои от подобектите се налага известно коригиране на проектите, тъй като те не отговарят на актуалните към момента изисквания и дадености.

От страна на Областна администрация бе декларирана пълна готовност за подкрепа и съдействие при осъществяването на големите, обществено значими проекти на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД.

„Оперативното решаване на проблемите става не чрез писане на писма между институциите, а чрез пряка комуникация между тях и чрез провеждането на работни срещи по конкретни казуси, с участието на всички отговорни институции. Това е начинът, по който се работи в момента“, подчерта в края на срещата областният управител Минчо Афузов.

Днешната среща с управителя на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД бе поредната от серията срещи, инициирани от Областна администрация с цел намирането на решения по проблеми от съществена важност за жителите и за развитието на област Сливен.