Работна среща с представители на EVN се състоя в Областна администрация Сливен

Днес в Областна администрация Сливен се проведе работна среща с ръководители от регионалния клон на EVN.

В нея взеха участие заместник-областният управител Антоний Андонов, инж. Мартина Златева – директор на дирекция АКРРДС в Областна администрация Сливен, инж. Ангел Стратиев – ръководител на КЕЦ – Сливен, инж. Сашо Глушков – ръководител КЕЦ – Нова Загора и инж. Светлан Динев – ръководител Диспечерския център на EVN.

В началото на срещата Антоний Андонов изтъкна отличното партньорство между Областна администрация, държавните структури в област Сливен и служителите на EVN при справянето с критични ситуации и изрази надеждата си това сътрудничество да продължи. Той запозна представителите на електроразпределителното дружество с някои жалби на граждани по качеството на клиентското обслужване, както и със постъпилите сигнали от фирми, свързани с прекомерно дългите срокове за присъединяване на новите промишлени мощности към електропреносната мрежа. Обсъдени бяха и проблемите с включване към електропреносната система на мощности от новоизградените фотоволтаични централи. Представителите на EVN информираха, че област Сливен е на първо място по изградени и изграждащи се фотоволтаични мощности у нас. През последните няколко години исканията за присъединяване на фотоволтаици в област Сливен нарастват двойно през всяка следваща година, което прави задачата на електропреносното дружество доста сложна. Заедно с това, в Сливенска област се забелязва динамично изкупуване на необработвани земеделски земи и частни имоти в малките населените места, върху които се изграждат много нови фотоволтаични мощности. Те обаче многократно надхвърлят потребностите на местното население и бизнес. Излишните количества ел. енергия, произведена от фотоволтаици, поставят нови предизвикателства пред регионалната електропреносна система. Според представителите на EVN добър подход от страна на държавата и ЕС е въвеждането на стимули при изграждането на малки ВЕИ за собствени нужди, тъй като това едновременно е икономически изгодно, но без да натоварва допълнително електропреносната система.

По време на срещата бяха коментирани и някои конкретни казуси – необходимостта от частично изместване на електропровода в близост до трасето на главния довеждащ водопровод от яз. „Асеновец“, изграждането на нов трафопост на Петолъчката и др. Областна администрация Сливен заяви готовност за пълно съдействие при намирането на най-бързите и оптимални решения по тези казуси.

В края на срещата заместник-областният управител Антоний Андонов направи предложение подобни работни срещи с EVN да се провеждат няколко пъти годишно, с цел обмен на информация и оперативно решаване на съществуващи проблеми. „Приемете ни като отговорни партньори“, каза в заключение той.