Работна среща на сужбите за спешно реагиране в рамките на „Национална система 112“ се проведе в Сливен

Старши комисар Димитър Величков бе домакин на работна среща, касаеща взаимодействието между службите за спешно реагиране и институциите за област Сливен. Срещата е инициирана от Дирекция „Национална система 112” към МВР, като основна тема бе анализът за взаимодействието между службите за първото шестмесечие на 2023 година. Участие взеха директорът на Районен център 112 – Бургас Наталия Миткова, д-р Василиса Симеонова директор на Центъра за спешна медицинска помощ –Сливен, ръководители на структури  и директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” в Сливен комисар Владимир Демирев, служители към Оперативните дежурни части на ОДМВР-Сливен, ръководители на районни управления и сектори в областната дирекция на МВР.

Старши комисар Величков отбеляза важността на доброто взаимодействие и координация между всички отговорни институции за осигуряване защитата на живота и здравето на хората, опазването на околната среда и имуществото на гражданите.

Районен център 112-Бургас представи данните от анализа за периода 01.01.2023 до 30.06.2023 година за общата работа между телефон 112 и останалите институции. Бяха отчетени резултатите по общини, брой получени и отработени сигнали. Дискутираха се тенденциите, добрите практики и се обсъдиха определени организационни въпроси за постигане на по-висока оперативност и ефективност. От Районен център 112-Бургас отчитат значителен спад в недействителните обаждания, което е постигнато, както с налагане на глоби и санкции от страна на МВР, така и с редица инициативи на районния център за популяризиране на телефон 112 сред определени целеви групи.

Презентирани бяха нови технологии за обслужване на спешните повиквания в Националната система 112, услугата eCall в България, разширената мобилна локация /Advanced Mobile Location – AML/, както и достъпът на хора със слухови и/или говорни увреждания до ЕЕН 112.

Националната система 112 стартира като пилотен проект през юли 2007 година в София, като година по-късно се разширява и днес обхваща  шест центъра за приемане и обслужване на спешни повиквания, които са изградени във всеки от районите за планиране, определени със закона за регионалното развитие – София, Русе, Монтана, Бургас, Кърджали и Варна. От месец август 2008 година Районен център 112-Бургас е основното звено в координацията на службите за спешно реагиране за областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол.