Публикувани са резултатите от класирането в детските градини

Вече са публикувани резултатите от класирането за месец юни за прием на  децата в първа група в детските градини за учебната 2020/2021 година. В класирането участваха общо 528 заявления или 539 деца. Обявените свободни места бяха 738, 698 от които в детските градини в град Сливен. По първо желание са класирани общо 492 деца, по второ желание – 8, по трето и следващо желание – 11 деца. Всички приети деца ще започнат да посещават детската градина от септември.

В съответствие с утвърдения график за прием, класираните деца могат да бъдат записани в периода от 15 до 22 юни, включително.

Напомняме на родителите, че след класиране, заявлението става неактивно и ако родителят желае да кандидатства отново за следващо класиране, то той трябва да подаде ново заявление с нов входящ номер. Със записването на детето в детската градина, в която е прието, не отпада възможността за кандидатстване за следващи класирания. Незаписаните в срок деца автоматично отпадат от приетите, губят входящия си номер, с който са участвали в класиране и могат да кандидатстват отново за прием с нов входящ номер.

Заявленията на децата, които не са класирани автоматично се прехвърлят към следващото класиране, като системата за прием ще е отворена от 13 юни, събота за редакция на съществуващи заявления и регистрация на нови такива.