Публично обсъждане на Проекта за бюджет на Община Сливен за 2020 г. ще се проведе на 30 декември

Публично обсъждане на Проекта за бюджет на Община Сливен за 2020 г. ще се състои на 30 декември в зала „Май“. Началният час е 9 часа.

Канят се гражданите на Община Сливен, кметове на кметства, кметски наместници, представители на средствата за масово осведомяване и граждански сдружения, ръководителите на бюджетни звена, общински съветници и други да вземат участие в публичното обсъждане.

Кмет:

Стефан Радев

В прикачените файлове можете да се запознаете по-подробно с Проекта за бюджет на Община Сливен за 2020 г. :

Проект за бюджет на Община Сливен за 2020 г.

Бюджет на Община Сливен за 2020 г.