Проверяват района на Мариците заради серен диоксид

След отчетени завишени стойности на серен диоксид в атмосферния въздух на 02 септември 2022 г., регистрирани от автоматична измервателна станция Гълъбово, РИОСВ-Стара Загора извърши превантивна проверка на ТЕЦ „Брикел“ ЕАД и ТЕЦ „ЕЙ и ЕС-ЗС Марица Изток 1“ ЕООД. Това съобщават от пресцентъра на екоинспекцията, цитирани от БТА. 

Директорът на РИОСВ-Стара Загора Диана Искрева-Идиго и директорът на дирекция „Контрол на околната среда” Георги Русев се срещнаха с изпълнителните директори и еколозите на двата ТЕЦ-а, разположени в Гълъбово и обсъдиха конкретни превантивни мерки за недопускане превишаване на разрешените норми и гарантиране работата на централите в съответствие с комплексните им разрешителни.

РИОСВ – Стара Загора съблюдава стриктно качеството на атмосферния въздух и извършва регулярни превантивни дейности, превантивен и текущ контрол с оглед недопускане на нерегламентирано изпускане на емисии от големите горивни инсталации в енергийния комплект „Марица – Изток“.