Проверяват на място земеделските площи със субсидии

Министерство на земеделието, храните и горите започна специализирани теренни проверки на физически блокове, чрез които ще бъдат обновени данните в Системата за идентификация на земеделските парцели за кампания 2020.

Целта е да се установи дали площите отговарят нa критериите за субсидиране.

Проверките засягат и определяне или актуализиране на границите на физическите блокове, както и техния начин на трайно ползване.

За втора поредна година на повишен контрол подлежат площи с плодове и зеленчуци, за които е поискано подпомагане.

Областните дирекции „Земеделие” ще организират проверките. Те могат да се извършват и без земеделските стопани, когато по обективни причини не е осъществен контакт с тях или пък са информирани, но не присъстват на проверката по график.

Списъците с физически блокове, индикативните графици за проверка, както и всяка друга важна информация, се публикуват на интернет страниците на съответната ОД „Земеделие”, на информационните табла в дирекцията и във всички  общински служби по земеделие в областта.

Предвижда се проверките да приключат до 2 октомври.