Проверки в Котел, установени са 5 малолетни в нощни заведения

Ръководството на РУ-Котел е разпоредило серия от операции по противодействие на битовата престъпност, нерегламентирана търговия с тютюневи изделия, продажба на алкохол на малолетни и присъствието им на обществени места след 22,00 часа без придружител. През почивните дни са извършени проверки на питейни завадения , търговски обекти, игрални зали и частни домове на територията на РУ-Котел. Установени са 5 малолетни и непълнолетни на обществени места след 22,00 часа без придружител. На родителите са съставени протоколи за предупреждение. Санкционирани са нарушения на ЗДвП и ЗБЛД.