Проведоха се консултации за състава на секционните и подвижните секционни избирателни комисии в община Сливен

Във връзка с насрочените на 11 юли  Парламентарни избори, днес кметът Стефан Радев проведе консултации за състава на секционните и подвижните секционни избирателни комисии в община Сливен. На тях присъстваха представители на парламентарно представени партии и коалиции, регистрирани за предстоящите избори.

181 ще бъдат избирателните секции на територията на община Сливен, като 48 от тях ще бъдат от 6-членен състав, а 133 – от 8-членен. Общият брой на ангажираните в комисиите е 1352 души. Допълнително ще се уточнява броят на подвижните секционни избирателни комисии.

Консултациите протекоха конструктивно, като представителите на партиите и коалициите успяха да постигнат съгласие за съставите на избирателните комисии.

Поименните списъци за СИК, включително и списък на резервните членове, които да заместят предложените лица в случаите, предвидени в Изборния кодекс, следва да бъдат представени в Общинска администрация в срок до 4 юни. В срок до 10 юни кметът Радев ще представи в РИК-Сливен поименно предложение за състави на СИК.