Проведе се заседание на Областния съвет по социална политика и права на хората с увреждания

В областна администрация Сливен бе проведен Областен съвет по социална политика и права на хората с увреждания след двегодишна пауза поради пандемичните ограничения. Заседанието бе водено от Областния управител Веселин Вълчев, който е и председател на съвета. В заседанието взеха участие представители на други институции в областта, както и представители на организациите на хората с увреждания, които бяха натрупали проблеми и искаха да ги споделят.

Експерти от Областния информационен център представиха информация за два проекта от Националния план за възстановяване и устойчивост:

  1. Проект П39 от Националния план за възстановяване и устойчивост – „Модернизиране на дългосрочната грижа“, част от компонент „Социално включване“, Стълб IV „Справедлива България“.
  2. Проект П40 от Националния план за възстановяване и устойчивост – „Предоставяне на помощни средства за лица с трайни увреждания“, част от компонент „Социално включване“, Стълб IV „Справедлива България“.

Бе проведена и широка дискусия по реалните проблеми на хората с увреждания в областта. Като най-наболели и с местна значимост бяха изтъкнати следните проблеми:

  • Увеличение на цената на билетите и картите и премахване на облекченията за градски транспорт на хората с увреждания от общината;
  • Премахване на безплатния вход и налагане на такса за влизане в гробищния парк с кола. Хората с увреждания изтъкнаха, че ако за някой е въпрос на избор дали да влезе с кола или пеша, за много от хората с увреждания това е единствения начин да уважат близките си;
  • Синята зона – въведени са рестрикции от общината, инвалидите да могат да паркират вече само и единствено на местата предназначени за тези цели, а преди са можели да паркират и на общите места. Паркоместата за инвалиди са малък брой в централната част и ако се случи да дойдат няколко човека едновременно, с часове нямат възможност да паркират;
  • Друг проблем са разрушените рампи и достъпността на тротоарите заради водния цикъл в градската среда;
  • Липсва и достъпност за инвалиди до някои институции в града;

Областният управител г-н Вълчев пое ангажимент да отправи въпросите на хората с увреждания към отговорните институции и заедно ще очакват решения на проблемите.