Проведе се работна среща за зимната подготовка в област Сливен

В Областна администрация Сливен се състоя работна среща за готовността на общините и институциите за зимния сезон.

В срещата взеха участие заместник-областният управител Антоний Андонов, директорът на Областно пътно управление инж. Митко Иванов, директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Владимир Демирев, ресорните заместник-кметове и експерти от общинските администрации в Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица, началниците на сливенските клонове на ЕСО – ЕАД София и ЕВН ЕР Юг ЕАД, главният инженер на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ЕООД.

По време на работната среща общините, фирмите доставчици на ток и вода, пътните, аварийните и полицейските служби докладваха готовността си за работа при зимни условия и за обезпечаване нормалния живот на населението от област Сливен през зимата в няколко пункта: зимна поддръжка на пътната инфраструктура и наличност на снегопочистваща техника, обезпечаване на неотложната медицинска помощ в населените места, осигуряване на транспорт, горива и отопление за учебните, социални и здравни заведения, снабдяване на населението със стоки и услуги от първа необходимост, мерки за бързо отстраняване на аварии по електро- и водопреносната мрежи, финансова обезпеченост на общините за извършаване на аварийно-възстановителни работи и др.

Констатирано бе, че всички структури са създали необходимата организация, изготвили са планове за действие с комплекс от превантивни и аварийни мерки за справяне с тежки зимни ситуации и са осигурили съответния финансов ресурс за тяхното прилагане. Подчертано бе, че институциите и общините в област Сливен работят в добър синхрон и са натрупали значителен опит за справяне с критични ситуации.

От страна на РД „Пожарна безопасност и защита на населението“ и Община Сливен за пореден път бе акцентирано върху недобросъвестното поведение на водачи на МПС, които не спазват наложените ограничения и забрани по планинските пътища и често се налага да бъдат спасявани в преспите. Това понякога излага на недопустими рискове служителите на аварийно-спасителните служби и изисква неоправдан финансов ресурс. В тази връзка ще бъдат предприети сериозни мерки и ще се действа единствено според законовите разпоредби, решиха участниците в работната среща.

Друг дискутиран проблем бе забавилото се обезпечаване на населението от планинската част на област Сливен с дърва за огрев. Процесът ще бъде наблюдаван детайлно от всички оторизирани институции, за да се пресекат злоупотреби, категорични бяха участниците в работната среща.