Проведе се приемен ден на кмета Стефан Радев

Граждани потърсиха съдействие по различни казуси по време на днешния приемен ден на кмета Стефан Радев и негови заместници. Сливенският градоначалник бе запознат с проблем от личен характер, както и с бъдещи инвестиционни намерения. Беше поставен и въпрос, свързан с пътната инфраструктура.

С възникнал междусъседски конфликт заради ремонт бяха запознати земестниците на кмета Радев, както и с идея за благоустрояване на междублоково пространство в един от кварталите в града. В рамките на приемния ден бе отправена молба за съдействие и във връзка с жилищен проблем.

Приемният ден на кмета и неговия екип е всеки първи четвъртък от месеца, като при неотложни ангажименти е възможна промяна в дните и записаните граждани се уведомяват за това. Записването се извършва три дни преди приемния ден – в понеделник от 8.30 часа в Центъра за административно обслужване на гражданите – източен вход на Общината. Жалби и сигнали се приемат и по електронна поща.