Проведе се отворена онлайн дискусия на Проектобюджет 2021

Новини Сливен

Публично онлайн обсъждане на Проектобюджет 2021 се проведе днес. В него взеха участие кметът Стефан Радев и неговите заместници, общински съветници и граждани.

В отворената дискусия бяха представени финансовите параметри на планираните приходна и разходна част на общинския бюджет за следващата година, както и амбициите на Общината за провеждане на комплексна финансова политика в здравната, социалната и икономическа сфери.

 По думите на кмета Радев не се наблюдава съществено изменение на бюджета за 2021 г. и този за 2020 г.

„От една страна нямаме изменение в приходите, нямаме и увеличение на основните местни данъци и такси. Запазваме предпазливия си подход при планирането на приходите“, посочи Стефан Радев.

С изпълнението на бюджета за 2021 г., в условията на  пандемията от COVID-19, следва да се постигнат следните основни цели и задачи сред, които са осигуряване на средства за изпълнението на договори по оперативните програми, а също и развитие и усъвършенстване на социалната и техническа инфраструктура.

Планираните приходи в проектобюджета на Община Сливен за 2021 г. са общо 113 265 824 лв.

Разходната част на бюджета е в размер на 113 265 824 лв. Тя е разработена, като са отчетени следните по-важни изисквания: създаване условия и предпоставки за изпълнение на основните приоритети и задачи за 2021 г., финансово осигуряване на предложенията направени от кметствата и бюджетните заведения, методиката по чл. 17 от Наредбата за условията и реда за съставяне  на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на  бюджета на Община Сливен, настъпилите структурни промени в натуралните показатели на бюджетните заведения , ръст на разходите за възнаграждения – размер на минималната работна заплата – 650 лв. за 2021 г., при 610 лв. за 2020 г., осигуряване на необходимите средства за изпълнение на поетите договорни задължения към доставчиците на стоки и услуги. В сравнение с плана за 2020 г. разходите се увеличават с 8,2 процента.

„Няколко са причините за увеличението на разходите, като най-съществената е свързана с увеличението на възнагражденията в няколко сфери – образователна, социална и администрацията“, конкретизира кметът Радев. Той добави, че единственото старо задължение, което Общината ще погасява е облигационният заем. През следващата година е предвидено последно изплащане на стари задължения към доставчици от периоди преди 2015 г.

„През 2021 г. тепърва ще усещаме и като държава, и като община последиците от ковид кризата. По тази причина сме и предпазливи по отношение на приходите, които залагаме в бюджета, така че да можем да гарантираме изпълнението на разходите“, бе категоричен кметът.

В заключение Стефан Радев заяви, че следващият програмен период ще бъде различен от предходния. По думите му ще се залага на сътрудничеството между общините по общи проекти, които ще развиват устойчивост през следващите години.

„В тази насока ще работи и Община Сливен. През следващата година ни предстоят срещи с представители от други общини, на които ще разглеждаме и разработваме концепции за евентуално бъдещо партньорство по различни проекти“, уточни сливенският градоначалник.

Можете да се запознаете по-подробно с Проекта за бюджет на община Сливен за 2021 г. тук.

Бюджет 2021