Проведе се обществено обсъждане на Плана за интегрирано развитие на Община Сливен за периода 2021-2027 г.

В зала „Май“ на Община Сливен днес се проведе първото от серията обществени обсъждания на Плана за интегрирано развитие на Община Сливен за програмния период 2021-2027 година. Кметът Стефан Радев определи Плана като най-важния момент за общината за следващите седем години.

„Това е план, който ще определи в каква посока ще се развиваме като община, къде ще бъдат насочени инвестициите от оперативните програми, в които Община Сливен участва, но и тези, които се изпълняват на територията на региона“, заяви кметът.

По думите му има много промени в начина, по който се управлява този инвестиционен процес спрямо сегашната рамка.

„Много по-голям акцент се поставя върху регионите, върху регионалните проекти, върху сътрудничеството между общините по една или друга тема. Но така или иначе това ще е Планът, който ще бъде основа за всички планове и стратегии, които общината ще изпълнява през следващия 7-годишен период. Важен е, защото определя какво финансиране и за какви области може да очакваме финансиране“, допълни Радев.

По думите му смисълът от такива обсъждания е максимално голям брой предложения и мнения на граждани да бъдат чути какви са възможностите на общината, респективно и заплахите, които трябва да бъдат редуцирани.

„Опитваме се за този програмен период да излезем от формализма, който обикновено се получава при създаването на такива документи. Целта ни е да го направим наистина работещ план, който адресира най-добрите възможности за общината, адресира и най-сериозните заплахи, които имаме за развитието. Искаме да го превърнем в инструмент за промяна на общината ни за добро“ заключи кметът Стефан Радев.

В Плана за интегрирано развитие на Община Сливен се определят целите за развитие на общината през следващия 7-годишен период и се дефинират ключовите проекти във всички основни области – инфраструктура, образование, социални дейности, здравеопазване, градска среда, транспорт и др.