Проституцията и просията вече не са престъпления, реши Кoнституциoнният съд

Просията и проституцията вече не са престъпления. Конституционният съд отмени като противоконституционни текстовете от Наказателния кодекс, които обявяваха за престъпни деяния просията и предоставянето на платени сексуални услуги, съобщи БНТ.

Текстът за просията е отменен единодушно от всички съдии. А този за проституцията с особено мнение на съдия Янаки Стоилов.

Искането за обявяване на текстовете за противоконституционни беше внесено от главния прокурор Иван Гешев.

Двата текста са част от Наказателния кодекс още от 1968 година, когато той е приет и влязъл в сила от 1 май същата година по повод Празника на труда.

Конституционните съдии единодушно решиха, че проституцията на доброволна воля вече не е престъпление. Според адвокати това е първа стъпка към легализиране на професията. Адвокат Иво Найденов е на мнение, че тези текстове от Наказателния кодекс са морално остарели и не са променяни от началото на демокрацията в България.

Ако професията бъде легализирана, ще настъпят промени за работещите в тази сфера. Изкарани на светло, доходите им ще носят и приходи в хазната.