Програмата на Общината за развитие на туризма – надградена и по-атрактивна

И тази година в програмата за развитие на туризма на Община Сливен са заложени конкретни цели, дейности и прояви за превръщането на града във все по-атрактивна дестинация.

„Нашият град бе отличен с няколко награди и през изминалата година, което го превръща във все по-разпознаваема дестинация на туристическата карта. С новата програма сме се постарали да подобрим информационното обслужване към туристите, да участваме в редица платформи, включително и за продажба на билети за нашите събития“, посочи зам.-кметът по икономическото развитие Стоян Марков. В тази връзка той посочи, че през изминалата година интересът към Крепост „Туида“ се е повишил и тя е вече едно емблематично и разпознаваемо място за провеждането на културни събития. Освен това през тази година се очаква тя да бъде включена в Националната програма „Опознай България“ –  100-те национални туристически обекта“.

Марков посочи още, че сред основните приоритети за тази година, въпреки предизвикателствата от ковид кризата, е надграждане на качеството на предлагания туристически продукт, в това число и на партньорствата за популяризиране на туристическия потенциал на Сливен и региона.

„Община Сливен е заложила средства и за подобряване маркетинга на мастния туристически продукт, в това число реклама и участие в редица туристически борси и изложения“, отбеляза още Марков. Той допълни, че се разработват и нови туристически анимации и 3D визуализации, за по-голяма атрактивност на културно-историческите обекти, природни забележителности и др. Зам.-кметът припомни и за трите къщи-музеи в Сливен, които в момента се обновяват по Оперативна програма „Региони в растеж“.

В заключение Стоян Марков благодари за ползотворната работа на всички местни и национални туроператори, местния бизнес, членовете на Консултативния съвет по туризма на Община Сливен, експерти и партньори.

Програмата за развитие на туризма на Община Сливен за 2022 г. се приема на основание на чл. 11 (2) от Закона за туризма, в съответствие и за изпълнение на Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в България за периода 2014-2030 г.