Проф. д-р Иво Петров: „Доказано е, че регистрираните от Европейската агенция по лекарствата ваксини срещу COVID-19 са безопасни, включително и за повечето пациенти с придружаващи заболявания”

Проф. д-р Иво Петров е медицински директор и началник Клиника по кардиология и ангиология към Университетска болница Аджибадем Сити клиник. Преподавател, иноватор и пионер в областта на ендоваскуларната терапия в България. Съпредседател е на Българското дружество по ендоваскуларна терапия, член е на управителния съвет на Международното дружество на ендоваскуларните специалисти и активен участник в още няколко дружества и асоциации.

Какви са най-честите усложнения при COVID-19, които наблюдавате и до колко са опасни те?

Усложненията при COVID-19 са най-често свързани със сърдечно-съдовата система, поради факта, че вирусът предизвиква повишена склонност към тромбообразуване и към него се добавя и механизма за екстремното възпаление. Това ни дава отговор на въпроса – защо толкова често сърдечно съдовата система е засегната. Това са основните механизми, по които едно сърдечно-съдово заболяване се дестабилизира. Както и в другите страни, така и в България, най често се установяват именно сърдечно-съдовите усложнения при COVID-19, които са и най-честата причина за неблагоприятен, разбирайте смъртен, изход от заболяването. Още повече, като добавим и факта, че в България разпространението на сърдечно-съдовите заболявания, както с вече изявена симптоматика, така и такива, протичаща безсимптомно до определен момент, процентът на българите със сърдечно-съдова патология е много голям, разбираме защо контингента на потенциално уязвими хора, е много голям. За да бъда съвсем конкретен, усложненията, с които ни се налагаше да се справяме са дълбока венозна тромбоза, тромбоза на съдовете в малкия таз, белодробна тромбоемболия, артериални тромбози, както периферни, така и сърдечни, които преди предизвикват инфаркт, така и мозъчносъдови, които предизвикват мозъчен инсулт.

Какво ще кажете за хората със съпътстващи заболявания, безопасно ли е да се ваксинират? Има ли заболявания, за които не е препоръчително поставянето на ваксина срещу COVID-19?

След повече от 2 годишен опит с приложение на ваксините при COVID-19 беше доказано, че регистрираните от Европейската агенция по лекарствата ваксини са безопасни, не само за общата популация, но и за повечето пациенти с придружаващи заболявания. Разбира се, при някои групи от хора ваксините трябва да се прилагат с известна доза повишено внимание. Такива са например хората с тежки алергии, пациенти с автоимунни заболявания, пациенти, подложени на хронична терапия по повод системни и онкологични заболявания. При такива пациенти, дори и да се прилагат ваксини, това трябва да се случва след предварителна подготовка, под контрола на медицински специалисти.

Проф. д-р Петров, в последно време повдигате темата за поставянето на дефибрилатори на публични места. Смятате ли, че подобна програма трябва да разгърне своите мащаби и защо това е толкова важно?

Поставянето на дефибрилатори на публични места, заедно с обучението на населението за оказване на първа помощ и сърдечен масаж за възстановяване на циркулацията (ресусцитация) при сърдечен арест е стратегия, която е приложена с огромен успех, практически във всички страни членки на Европейския съюз, с изключение на България. Вероятността един пациент да оживее след възникване на сърдечен арест (внезапна сърдечна смърт, ВСС) се увеличава със 70% когато се приложи ранна дефибрилация (до третата минута) и ранна ресусцитация, тоест външен сърдечен масаж и обдишване. И то още преди да е дошъл екипа на бърза медицинска помощ. Именно националната стратегия за масово обучение на населението за взаимно оказване на първа помощ, ефикасно боравене с автоматичен външен дефибрилатор и ранно възстановяване на циркулацията е довело до това, че в много страни не само в Европа, но също така в двете Америки, Азия, Австралия, повече от 10% от населението е обучено, и подчертавам – това обучение задължително включва и непрофесионалисти, тоест не-медици. Тази стратегия има и допълнителен ефект, а именно: увеличаване на съзнанието на населението относно проблема сърдечно-съдови заболявания и рискът от тях. Вторият допълнителен ефект е промяна на отношението към ближния, тоест от режим на омраза, ненавист или незаинтересованост, обществото преминава към режим на съпричастност, взаимопомощ, емпатия.

Говорейки си за ваксини и превенция срещу COVID-19, можете ли да споделите кое е най-безумното твърдение, което сте чували във връзка с вируса и ваксините? Какво отговаряте, как реагирате, когато чуете нещо невярно?

Безумни твърдения се изказаха много: от това, че вирусът е плод на дейността на вирусологична лаборатория, създаваща оръжие, през другата крайност, че COVID-19 не съществува, че пандемията е измислена и хората си умират от други заболявания. Когато чуя такива твърдения на мен лично ми става болно, защото разбирам, че хората, които изказват тези твърдения, за съжаление, няма да вземат правилните решения както за себе си, така и за своите близки, и ще бъдат подложени на съществен риск от заболяване и техния живот ще бъде неоправдано застрашен. Този риск може да бъде елиминиран само от правилно взети решения под ръководство на авторитетни експерти и професионалните дружества, базиращи се на доказателствата и научните постижения.

Материалът е част от серия публикации в рамките на инициативата „Ти решаваш“, обединяваща лекари, вирусолози, имунолози, общопрактикуващи специалисти, учени, преподаватели и други специалисти в общо усилие да се предоставя вярна и правдива информация относно развитието на COVID пандемията, методите за предпазване, последствията от прекараната болест и други теми, които биха помогнали за вземане на информирано решение за поставяне на ваксина.

„Ти решаваш“ е инициатива на БЧК, по програма „Дейности в отговор на COVID-19 в България”, финансирана от Американската агенция за международно развитие (USAID) чрез Глобалния апел на Международната Федерация на Дружествата на Червения кръст и Червения полумесец.