Проекти за внушителните 12 хил. мВт ВЕИ са подадени в ЕСО

pixabay

През 2021 г. в Електроенергийния системен оператор са постъпили заявления от 115 инвеститора за присъединяване на нови ВЕИ централи с обща инсталирана мощност от 8465 мВт. За 2020 г. заявленията за присъединяване към електропреносната мрежа са били за общо 2857 мВт от 45 инвеститора. А само за първите 10 дни на 2022 г. в ЕСО са подадени 55 заявления за съгласуване на нови ВЕИ централи с мощност 47.88 мВт.

Това показва справка на Електроенергийния системен оператор, изготвена за „Капитал“. И нагледно очертава случващата се без много шум енергийна трансформация и в България. Дори само половината от заявените общо над 11 370 хил. мВт нови мощности да бъдат изградени и въведени в експлоатация, това ще промени коренно енергийната система – за сравнение, сегашните соларни и вятърни централи в страната са с капацитет от около 2500 мегавата, а евентуална нова АЕЦ би имала 2000 мВт мощност.

Освен пряко подадените в ЕСО проекти, операторите на разпределителните мрежи (ЧЕЗ, ЕВН и Енерго-про) съгласуват с държавния оператор всички заявления за присъединяване на централи на ниво средно напрежение. В резултат през 2020 г. са подадени за съгласуване 86 заявления за присъединяване към разпределителната мрежа на нови ВЕИ централи с обща инсталирана мощност 179.22 мВт, а през 2021 г. те са били 511 с обща инсталирана мощност 758.29 мВт.

Така общият размер на заявените мощности става 12 300 мегавата.

Ефектите

При всички случаи това масово навлизане на ВЕИ ще доведе до понижение и стабилизиране на цените на тока – новите соларни централи могат да продават енергията си при цени до 150 лв./мВтч или два пъти под пазарните в момента. Освен това при част от проектите могат да се спестят и мрежовите такси, ако захранването е с директен кабел.

Разбира се, присъединяването на толкова много централи може да доведе и до проблеми със самата мрежа, както и с балансирането ѝ – през деня (повечето проекти са за солари) ще трябва да се ограничава производството на ТЕЦ.

Този голям интерес към новите ВЕИ може да се обясни както с по-добрите цени на енергията и независимостта от борсовите флуктуации, така и с облекчените условия за нови ВЕИ. Те предвиждат всички проекти, въведени в експлоатация след 1 януари 2021 г., с изключение на малките покривни инсталации (които ползват преференциални цени), да бъдат освободени от задължението да внасят 5% от приходите си във фонд „Сигурност на електроенергийната система“. Което допълнително повишава ефективността им.

Какво реално работи

Заявките са едно, но изпълнението съвсем друго. Така през 2021 г. са въведени в експлоатация 100 нови ВЕИ-централи, но общата им мощност е само 25 мВт, отчитат още от ЕСО. Две от тях (в община Малко Търново и Пазарджик) с обща инсталирана мощност 16.5 мВт и са пряко присъединени към електропреносната мрежа. Останалите 98 фотоволтаични централи са малки и са присъединени към разпределителните мрежи.