Проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Ямбол“ стартира от 1 май

От 1 май Община Ямбол започва реализацията на одобрения за финансиране от Агенцията за социално подпомагане Проект Целево подпомагане с топъл обяд в община Ямбол“ по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“.

Проектът ще се реализира само на територията на община Ямбол и е с продължителност 33 работни дни – от 1 май 2020 година до 19 юни 2020 година. Потребителите, които ще ползват услугата по проекта, са 200 души.

Общият размер на средствата е 19 140  лева: средствата за храна за обяд са 16 500 лева, размерът на средствата за други разходи: транспортни, съпътстваща подкрепа, режийни, консумативи, е 2 640 лева.

Проектът ще надгради действащия досега Проект „Осигуряване на топъл обяд в община Ямбол“ в създалото се извънредно положение и ще подпомогне лица от уязвими групи, които трудно осигуряват средства и не могат сами да задоволят ежедневните си потребности от храна в настоящата ситуация, което ще доведе до ограничаване разпространението на болестта.

На представителите на избраните целеви групи ще бъде доставяна храна по домовете, отговаряща на критериите за балансирано хранене, приготвяна от квалифициран персонал при спазване на санитарно-хигиенните изисквания и необходимите противоепидемични мерки.

Целта на проекта е да се осигури подкрепа на най-нуждаещите се жители на община Ямбол от уязвими групи от населението в условията на обявената извънредна ситуация, чрез осигуряване на топъл обяд и ограничаване разпространението на болестта.

Допустимите целеви групи в обхвата на програмата са:

– лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина;

– уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната;

– лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

Потенциалните потребители са определени след направена проверка в базата данни на Дирекция „Регистрация и гражданско състояние“ в Община Ямбол за броя на лицата с постоянен и настоящ адрес в този район.

Това са хора, които до момента не са заявявали желание и не са били включвани в проекти със социална насоченост, реализирани от Общинска администрация – Ямбол или външни доставчици.

Община Ямбол ще се възползва от възможността, която има, за да обхване компактна група население, което живее на територията на общината в район, включващ следните улици и квартали: обособения район между улиците „Чая“, „Тимок“, „Огоста“ и „Преслав“, „Амбарица“, „Витоша“, „Марица“, „Сакар планина“, „Стидовска“; района с граници ул. „Вит“, „Река Черна“, „Крайречна“, „Преслав“, „Ямболска стачка“, „Абланово“, „Балкан“, „Георги Кондолов“ и „Акация“; кварталите ж. к. „Райна Княгиня“, ж. к. „Георги Бенковски“.

Потребителите сами ще заявяват желание да ползват безплатен обяд пред общинска администрация, с посредничеството на здравен медиатор, общопрактикуващ лекар (личен лекар), трети лица и институции, подали информация до общината, както и информация от доставчици на социални услуги.

Подборът ще се извършва при спазване на противоепидемичните препоръки на Националния оперативен щаб и изискванията за защита на личните данни, без подаване на заявления и сключване на договор за социалната услуга с потребителите, но при създадена организация за избор на лицата и отчетност на предоставената храна.

Съпътстващите мерки, допълващи осигуряването на топъл обяд, се изразяват, при необходимост и заявено желание, в съдействие на потребителите за:

– снабдяване с лекарства и продукти от първа необходимост, закупени с лични средства на потребителите или със средства от друг произход, но различен от този по проекта;

– други форми на подкрепа, съдействие и консултиране, реализирани в отговор на установени конкретни нужди и проблеми на представителите на целевите групи.

Община Ямбол планира приготвянето и доставката на храната да се извърши чрез възлагане по реда на Закона за обществените поръчки на външен изпълнител, с който ще се сключи договор за приготвяне на топъл обяд под формата на кетъринг и доставяне на топлия обяд до домовете на потребителите в град Ямбол.

Доставката ще се извършва със специализиран транспорт, собственост на избрания изпълнител – лекотоварен автомобил, регистриран в Областна дирекция по безопасност на храните за пренос на храни.

В рамките на програмата Община Ямбол ще възложи изпълнение на дейностите на фирма „Кей Енд Ви“ ООД, която развива дейност по приготвяне и доставка на готова за консумация храна. Тя разполага със съвременна производствена база, кухня-майка, отговаряща изцяло на действащото законодателство.

При реализиране на дейностите по изпълнение и предоставяне на топлия обяд до дома, с оглед спазване на предприетите противоепидемични мерки, за периода, през който е в сила обявеното извънредно положение в Република България, няма да се изисква полагане на подписи или пръстови отпечатъци от потребителите на услугата при получаване на топлия обяд – ще бъдат изготвени списъци, в които след името на потребителя, получаващ топъл обяд, ще се посочва актуален телефон за обратна връзка.