Проект, свързан с армията, буди интерес сред подрастващите

Проект на Националната програма „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия“ реализира екип от ученици и учители от ППМГ „Добри Чинтулов“. Инициативата е на Министерството на образованието и науката и на Министерството на отбраната, а ППМГ Сливен е единственото училище в областта, което работи по нея. Дейностите по проекта включват събиране и обработване на информация и интервюта с личности от региона, участвали в мисиите на Българската армия през последните десетилетия, включване в тържествени ритуали по повод армейски празници, както и участие на 9 възпитаници на гимназията под ръководството на учителя Кристина Василева в Националния форум „Запознаване на учениците с военното дело и със славното историческо минало на Българската армия и споделяне на добри практики“, който предстои да се проведе в периода 17-23 юли 2022 г. в Националния военен университет във Велико Търново. В процес е експониране в гимназията на документи и артефакти, свързани с Българската армия. Целта на проекта е да провокира по-висок интерес към историята на Българската армия, към военни специалности и профили; да формира по-висока степен на гражданска отговорност сред подрастващите.

В рамките на проекта екип от учениците Милиа Петрова, Милица Лазарова и Иван-Александър Гуглев с ръководител Алеко Стойчев, учител по история и цивилизации в гимназията, посети Центъра за подготовка на специалисти в Сливен. Инициативата се реализира със съдействието на  генерал-майор Михаил Попов, командир на Сухопътните войски и възпитаник на гимназията. Екипът получи подкрепа и от командира на Центъра за подготовка на специалисти полковник Любомир Вачев. Учениците от ППМГ се срещнаха и разговаряха с участници в мисии на българската армия от Центъра за подготовка на специалисти – с полковник Ивайло Иванов, началник щаб на формированието, с подполковник Величка Неделчева, началник на отделение „Личен състав“, с Евгения Йорданова, военен психолог, с ефрейтор Даниела Русева и с Ангел Вълев,  военнослужещ от сержантския състав на Българската армия до 2012 година. Интервютата с петимата военнослужещи са една от основните дейности, реализирани по проекта.

Разказите на българските военнослужещи за предизвикателствата при осъществяване на мисиите могат да бъдат прочетени на следния линк:

https://www.ppmgsliven.com/Izdaniq/BG_voenni.pdf