Продължава ремонтът на ППМГ „Добри Чинтулов“ в Сливен

Продължава частичният ремонт в интериора и екстериора на сградата на Профилираната природо – математическа гимназия „Добри Чинтулов“, съобщи кметът на Община Сливен Стефан Радев. „Ремонтът е в изпълнение на ангажимента, който поехме, да поддържаме красивите сгради в добро състояние“, допълни той.

Обновяват се фасадата на старата сграда на ППМГ „Добри Чинтулов“ и оградата по северната регулация на ул. „Първи май“. Извършват се ремонти на помещенията за общото поддържане на хигиената в сградата, на част от мозайките, настилката от бук и парапетите.

Строителните дейности се осъществяват по проект „Красива България“ с бенефициент Община Сливен. Работата започна в началото на юни и трябва да приключи през октомври. Общата стойност на проекта е 265 466 лева, от които 119 991 лева са безвъзмездно финансиране. Финансовият принос на Община Сливен е за 145 475 лева.

Старата сграда на ППМГ „Добри Чинтулов“ е построена през 1892 г. и е със статут на архитектурен паметник на културата – недвижима културна ценност с категория „местно значение“.

Преди две години по проект „Красива България“ бе реставрирана фасадата и бе подменен покривът на РБ „Сава Доброплодни“. Сградата от 1916 г. също е архитектурен паметник на културата. Половината от средствата в размер на 160 хил.лева бяха осигурени от общината. Със собствен ресурс бе извършен и приключилият през юли ремонт на фасадата на Центъра за личностно развитие – Детски комплекс в Сливен.