Приветствие на кмета Стефан Радев за Деня на независимостта

             Уважаеми съграждани,

            Независимостта на България е провъзгласена на 22 септември 1908 година. С този акт Съединението е защитено. Страната ни става част от международната карта като самостоятелна държава.

           Това историческо събитие е специално за всяко българско сърце!

           Независимостта е отговорност, но и привилегия за всеки един от нас, за цялата ни общност, защото тя ни дава правото на избор.  Вярвам, че славните примери от миналото имат силата да ни обединяват в стремежа за развитие, в постигането на общите ни цели за достоен живот и просперитет, в името на нашите деца!

                              Честит Ден на независимостта!

С уважение:

Стефан Радев

Кмет на община Сливен