Приключи третият етап от Общинския конкурс за рисунка „Галерия – Четирите сезона“

Конкурсът премина под мотото „Златна есен“ и в него се представиха 92 участника със своите 108 творби. Участниците бяха от Средно училище „Георги Ст. Раковски”- Котел, Център за подкрепа за личностно развитие- гр. Котел, Основно училище „Димитър Камбуров”, с. Стрелци, Основно училище „Христо Ботев”, с. Мокрен, Основно училище ”Св. св. Кирил и Методий” и Народно читалище ”Анастас  Кипиловски – 1909”, с. Кипилово.

В  първа възрастова група – деца до 10 години, награди получиха :

За първо място – МАГДАЛЕНА МИТКОВА и  КРЕМЕНА ДИМИТРОВА  от 3а клас към ЦПЛР  гр. КОТЕЛ;

СТЕФАНИЯ КОЛЕВА  от 4 клас на ОУ „Хр.Ботев” с. Мокрен и  ЯСМИН ДЖЕЛИЛОВА  от 4 клас при ОУ„Димитър Камбуров” с.  Стрелци.

За второ място – АНГЕЛ  ЧЕРНЕВ и ДРАГОМИР  КОЛЕВ от 3а клас  към ЦПЛР  гр.Котел; АХМЕД  ДЕЛИБЕКИРОВ  от 1 клас  при ОУ„Димитър Камбуров”  с.  Стрелци; ЗЛАТОМИРА  МИХАЙЛОВА  от 4а клас при СУ „Г.Ст. Раковски” гр. Котел и СОФИЯ  РУСЕВА   от 4 клас при  ОУ „Хр.Ботев” с. Мокрен.

С трето място  са наградени РАДОСВЕТА АСЕНОВА от 3а клас  към ЦПЛР гр. Котел; ФЕРИХА  ДАМАДОВА  от 4а  клас при СУ „Г.Ст. Раковски” гр. Котел и ЕВА  БАЛАБАНОВА от 4 клас  към Народно читалище ”Анастас Кипиловски – 1909” с. Кипилово.

Поощрителни награди получиха  ХАСАН  ЕДИЗ от 1 клас при ОУ„Димитър Камбуров” с.  Стрелци;

ВАСИЛ ВАСИЛЕВ и МЕРГЮЛ  ГРАДЕВА  от 3 клас  при ОУ „Хр.Ботев” с. Мокрен; СТЕФАН  ПАРЧЕВ  и ЙОАНА  ДОБРЕВА  от 4а клас  при  СУ „Г.Ст. Раковски” гр. Котел.

Във втора възрастова група  – деца до 14 години се връчиха следните награди:

за първо място  –  КАЛОЯН КИРОВ  от 6а клас при  СУ „Г.Ст. Раковски” гр. Котел;

АЛЕКСАНДЪР  ДИМИТРОВ , ПЕТЪР  САШЕВ  и  СЕЛИНА  ГЕОРГИЕВА  от  7 клас  при ОУ ”Св. св. Кирил и Методий” с. Кипилово.

за второ място   – БЕАТРИС КАРАБАДЖАКОВА и  ПЛАМЕНА  КОСТАДИНОВА  от 6  клас при ОУ„Хр.Ботев” с. Мокрен;  БОЖИДАР  ДИМИТРОВ , АНГЕЛ  СПАСОВ  от 6 клас и ДАНАИЛ  ПАНАЙОТОВ   от 7 клас при  ОУ ”Св. св. Кирил и Методий”- с. Кипилово; ЛЮДМИЛ ТУРЯНКОВ от 7а клас  при СУ „Г.Ст. Раковски” гр. Котел и БЕРК  АХМЕДОВ от  5 клас  при  ОУ„Димитър Камбуров”  с.  Стрелци.

за трето  място   –  МАРИЯН  КУТЕВ от 5а и клас  при  СУ „Г.Ст. Раковски” гр. Котел; БОРИСЛАВА АНГЕЛОВА  от 5 клас и АЛЕКА ЛАМБОВА от  6 клас при ОУ„Хр.Ботев” с. Мокрен.

Поощрителни  награди взеха  ВЕРОНИКА  СТЕФАНОВА  от 5 клас и  ЖИВКО МАНЧЕВ от  6 клас при  ОУ„Хр.Ботев” с. Мокрен; СЕЛЧУК ВЕЙСЕЛОВ от 4 клас при  ОУ„Димитър Камбуров” с.  Стрелци,

МАРИСА  НАВРОЗИДИС от 5 клас  към Народно читалище  ”Анастас Кипиловски – 1909”

с. Кипилово и ЗДРАВКА КАРАДЖОВА от  6а клас  при СУ „Г.С. Раковски” гр. Котел.