Приключи ремонтът на помещенията на Домашен социален патронаж – Сливен

Приключи ремонтът на помещенията в сградата на Домашния социален патронаж в Сливен. Строителните дейностите в обекта на ул. „Никола Михайловски“ 26 включваха – подмяна на дограма, подмяна на подови настилки в стаите на персонала и в коридора, частичен ремонт на покрив и фасада, ремонт на санитарни помещения (тоалетна, перално и умивални помещения към тях), шпакловане и боядисване на стени и тавани.

По думите на кмета Стефан Радев целта на ремонта, освен, подобряване на цялостната визия и функционалност на сградата, е била и повишаване на енергийна й ефективност. Подобрени са и условията на труд на заетия персонал, както и санитарно-хигиенните условия, свързани с основната дейност на услугата.

Ремонтът е извършен по договор за съвместна дейност между Община Сливен и Фонд „Социална закрила“. Общата стойност на извършените дейности е 52 677,20 лв., от които 40 561,44 лв., финансиране от Фонд „Социална Закрила“ и 12 115,76 лв. – съфинансиране от Община Сливен.