Приключи ремонтът на покрива на сградата, в която се помещават кметството и читалището в Панаретовци

Община Сливен приключи ремонта на покрива на общинска обществена сграда в село Панаретовци, съобщиха от Дирекция „Общинска инфраструктура“. В нея се помещават и извършват дейността си кметството и читалището на селото.

От Дирекцията конкретизират, че е извършен цялостен текущ ремонт на покрива на горепосочената сграда, в частта, в която се помещава читалището. Изпълнените дейности там са – ремонт на компрометирана покривна конструкция и дъсчена обшивка, направена е нова скара от летви. Ремонтирани и измазани са комини и мълниезащитната инсталация. В частта от сградата, в която се помещава кметството, е изпълнен ремонт на компрометирана покривна конструкция около комина, подмяна на единични счупени керемиди и пренареждане на здравите.

„Към момента ремонтни дейности текат и по обществени сгради в селата Бяла и Средорек. Приключи и цялостният ремонт на централния площад в село Селиминово. Надявам се времето да е с нас и да успеем да завършим в срок и качествено започнатите в населените места мероприятия“, коментира кметът Стефан Радев.

Ремонтните дейности на обекта в село Панаретовци са изпълнени в предвидените в договора срокове.