Приключи ремонтът на два пенсионерски клуба в Сливен

Ремонтът на две от сградите, където се помещават квартални клубове за пенсионери и хора в неравностойно положение в Сливен, приключи. За това информираха от Дирекция „Общинска инфраструктура“.

На Пенсионерски клуб „Дамян Дамянов“ на бул. „Цар Освободител“, е ремонтиран покривът, като съществуващият стар метален навес и комин са премахнати. Подменени са ламаринените обшивки и водосточната тръба. Извършени са кърпежи на мазилката по фасадите. Освежени са стените,  цокълът, металните елементи и дограмата. И на двете помещения там са монтирани нови осветителни тела.

На втория обект, Пенсионерски клуб „Розова градина“ на ул. „Петко Д. Петков“,  е извършено укрепване на покривната конструкция и ламаринената обшивка на покрива. Подменена е обшивката по стени. Паралелно с дейностите е ремонтирано и ел. таблото.

По повод приключилите дейности кметът Стефан Радев посочи, че в момента тече ремонтът на още два пенсионерски клуба в Сливен. Единият се намира в кв. „Сини камъни“, другият – в кв. „Ново село“.

„Смятам, че новата реформа, която приехме за по-доброто стопанисване на тези клубове и разширяване обхвата на групите от потребители, е успешна. Хората там са доволни, а ние като Община ще продължим да осъществяваме с пълен капацитет дейностите, насочени към грижа за тях и достойни старини“, отбеляза още кметът Радев.

Строително-монтажните дейности са извършени, съгласно условията и сроковете, посочени в договорите.