Приключи ремонтът на бившето училище „Хаджи Димитър“

Приключиха ремонтните дейности в бившето училище „Хаджи Димитър“ в квартал „Клуцохор“. В него вече ще се помещават два социални центъра – Дневен център за деца и младежи с тежки множествени увреждания и Център за обществена подкрепа. И двете социални услуги са по Проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.

“Когато започнахме проекта, това беше едно неработещо училище. Сградата представляваше рушаща се постройка, с изоставен двор. Една от целите, които преследвахме с този проект, освен разширяването на социалните дейности, беше да съживим една от емблематичните сгради за квартал „Клуцохор“ – много свързана с живота на хората тук“ , каза на заключителната за проекта пресконференция кметът Стефан Радев.

Той допълни, че и двете услуги са много чакани и търсени от потребителите в Община Сливен, особено дневния център за деца с увреждания.

„След първия изграден такъв, успешно работещ и който се намира в източната част на града, вече ще има още един, който ще дава подкрепа на родителите и ще създава добра среда за тези деца. Убеден съм, че това е пътят, по който трябва да вървим – да надграждаме социалните услуги, да увеличаваме обхвата им, да адресираме все повече реални проблеми на общността тук с такива мерки, които дават повече перспектива на потребителите“, посочи още кметът.

Стефан Радев поясни, че Община Сливен има план да изгради и спортни съоръжения в двора. Той, заедно с целия екип, отговорен за реализирането на дейностите, посетиха днес новоизградения център. На събитието присъстваха много гости и от други общини в България.

„Господин Радев, искам да ви поздравя с изпълнението на този проект. Прекрасно е, че Община Сливен е обърната с лице към хората и към тези, които имат нужда от подкрепа. С тази чудесна работа, която сте свършили, смятам че ще издигнете на още по-високо ниво услугите, които предоставяте. Социалната отговорност е тук, тя е налице и се вижда. Желая ви успех и в бъдеще в това отношение“, заяви Георги Симеонов – директор на Дирекция „Европейски програми и международно сътрудничество“-Стара Загора.

Общата стойност на проекта е 849 305.03 лева. Изпълнението му започна през февруари 2018 година и трябваше да приключи до февруари 2020-а. В рамките на безвъзмездната помощ беше изцяло ремонтирано бившето начално училище „Хаджи Димитър“. И двата центъра са напълно оборудвани с необходимите мебели, техника и специализирано оборудване за работа с деца с увреждания.

Центърът за обществена подкрепа се състои от два кабинета за индивидуална и семейна работа, кабинет за групова работа с деца и родители, кабинет за специалист, за екипи и за ръководител, санитарни възли и складове. Капацитетът му е от 100 потребители месечно.

Дневният център за деца с тежки множествени увреждания с над 90% степен на увреждане се състои от 2 зали за групова работа със санитарни възли и място за почивка, 2 столови с разливни помещения, кухня, зала за лечебна физкултура, психосензорна зала, медицински кабинет, кабинети за логопед и психолог, за индивидуална работа, за екипи и ръководител, складови помещения. Той може да обслужва 30 деца за дневна грижа и 60 за консултативна.

За подбора на персонала и заплатите на социалните работници и специалисти в двата центъра Община Сливен е кандидатствала по проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“, за което се очаква одобрение.