Приключи мащабният ремонт на Детска градина „Звездица“ в кв. „Даме Груев“

Кметът Стефан Радев днес посети изцяло обновената и вече ремонтирана Детска градина „Звездица“ в кв. „Даме Груев“. В рамките на срещата с директора Пенка Проданова и изпълнителя на обекта, кметът изрази удовлетворение от извършените планирани дейности, които са приключили в предвидения срок.

„Дълго време търсихме варианти за финансиране на този ремонт. Удовлетворен съм от това, което виждам. Най-важно обаче е да са доволни децата, техните родители и колективът от работещите тук“, заяви кметът Стефан Радев. Размерът на отпуснатите средства е около 1 млн. лв. По-голямата част от тях са осигурени от общинския бюджет, останалите са от получения финансов излишък от вече изпълнени от Общината проекти.

„Усилията ни по отношение на функционирането на детските градини няма да спрат до тук. В момента работим по проект за изграждане на изцяло нова детска градина, разширяване на две вече съществуващи, преоборудване и преобразуване на три градини – от полудневни в целодневни.

От своя страна директорът Пенка Проданова изрази благодарност към Община Сливен от свое и от името на колегите си за цялостното преобразяване на сградата и помещенията.

Детската градина не е ремонтирана от началото на изграждането й през 1975 г. Ремонтът на сградата включваше цялостно обновяване, реновация на кухненската част, както и подмяна на амортизираните остарели инсталации – електро, ВиК и др.

 „Звездица“ се посещава от 192 деца, разпределени в 2 полудневни и 6 целодневни групи. В обособения кухненски блок се приготвя храна за всички деца, които посещават детската градина.