Приключи конкурсът за изработване на идеен архитектурен проект за Колодрума в Сливен

Приключи своята работа 13-членното жури, определено да проведе открит и таен конкурс за изработване на идеен архитектурен проект за „Ревитализация на Колодрума в гр. Сливен“. Той включва и благоустрояване на прилежащите площи. В журито участваха архитекти от цялата страна, излъчени от Камарата на архитектите в България.

Заложеното в първото премирано идейно предложение ще послужи като основа за изготвяне на технически проект на обекта. Основната задача на конкурса е постигане на ефективност, спортна и културна многофункционалност, целогодишно ползване и нова визия на терена на колодрума, отговарящи на съвременните изисквания и потребности на жителите на града. Премираните проекти са:

Първо място: Конкурсен проект на участник „Ателие М плюс“ ЕООД,

Второ място: Конкурсен проект на участник „Студио Оливър“ ЕООД,

Трето място: Конкурсен проект на участник „Хри100“ ЕООД,

Четвърто място: Конкурсен проект на участник „Архитектурно студио Бояна“ ЕООД.

Конкурсните проекти могат да бъдат видяни тук:

 https://mun.sliven.bg/revitalizatsia-kolodrum