Приключи конкурс за рисунка на тема „Страната на здравето“

По случай 31 май – Международен ден за борба с тютюневия дим Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно информационен център за борба с наркоманиите към Община Ямбол, съвместно с Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, организираха конкурс  за рисунка и/или есе на тема „ Страната на здравето“.

Победител в  конкурса е Рая Челебиева, ученичка от 2в клас от ОУ“ Любен Каравелов“. „Благодарим й за прекрасната рисунка и вярваме, че ако в детските разбирания така изглежда един „здравословен“ свят, то ние ще направим всичко нужно, за да осигурим на младите хора в България такава среда“, споделят организаторите.

Основна цел на международния ден за борба с тютюневия дим е да насърчава защитата на настоящите и бъдещи поколения не само от  разрушителните здравни  последствия, а и от социалните, екологични и икономически бедствия, свързани с употребата на тютюн и излагането на тютюнев дим.

Ежегодните кампании дават възможност да се повиши осведомеността относно вредните последици от вдишването на тютюнев дим, както и за спиране на тютюнопушенето под всякаква форма. Целта на конкурса е децата и младежите да изразят своето разбиране за здравословен модел на поведение.