Приходите от нощувки в Сливенско за юни 2022 г. са 410 100 лв.

Снимка: Pixabay

През юни 2022 г. в област Сливен са функционирали 50 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 851, а на леглата – 1756.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през юни 2022 г. е 7353. Българските граждани са реализирали 6055 нощувки, а чуждите – 1298.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юни 2022 г. в област Сливен е 14 %.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Сливен през юни 2022 г. достигат 4477. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през юни 2022 г. , са 3864 и са реализирали средно по 1,6 нощувки. Чуждите граждани са 613 и са реализирали средно по 2,1 нощувки.

Приходите от нощувки през юни 2022. достигат 410,1 хил. лв., като 304,1 хил. са от български граждани, а 106,0 хил. лв. – от чужди граждани.