Приходите от нощувки в Сливенско са се увеличили

Снимка: Pixabay

По данни на Националния статистически институт през март 2021 г. на територията на област Сливен са функционирали 38 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване през март 2021 г. в област Сливен е 4 223, като се е увеличил с 59.4% в сравнение с март 2020 година. Реализираните нощувки от български граждани са 3 568 и също са се увеличили с 67.9% спрямо същия месец на предходната година. Увеличил се е и броят на реализираните нощувки от чужденци с 24.8%, спрямо март 2020 година. Най-голям брой нощувки са реализирали чуждестранните граждани от САЩ – 303, Турция – 164 и Италия – 67.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през март 2021 г. в област Сливен е 11.2%, като в сравнение със същия месец на предходната година тя се е увеличила с 5.7 процентни пункта.

През март 2021 г. общият брой на пренощувалите лица в област Сливен е 2 182 и се е увеличил с 37.6% спрямо март 2020 година. Относителният дял на пренощувалите български граждани от всички пренощували лица е 93.8%. Пренощувалите чужденци в местата за настаняване през март 2021 г. са със 17.2% по-малко спрямо същия месец на 2020 година. Преобладаващият брой чужди граждани, осъществили нощувки в област Сливен са от Турция – 32, САЩ – 26 и Гърция – 14.

Приходите от нощувки в област Сливен през март 2021 г. са 171 132 лв. и са се увеличили с 40.9% спрямо март 2020 година.