Приходите от нощувки в Сливенско са се увеличили с 20%

По данни на Националния статистически институт през декември 2019 г. на територията на област Сливен са функционирали 52 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване през декември 2019 г. в област Сливен е 5 994 като се увеличава с 3.2% в сравнение с декември 2018 година. Реализираните нощувки от български граждани са 5 221 и са намалели с 1.6% спрямо същия месец на предходната година. Увеличил се е броят на реализираните нощувки от чужденци с 53.7%, спрямо декември 2018 година. Най-голям брой нощувки са реализирали чуждестранните граждани от Италия – 145, САЩ – 133 и Франция – 55.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през декември 2019 г. в област Сливен е 10.6%, като в сравнение със същия месец на предходната година тя се е увеличила 0.2 процентни пункта.

През декември 2019 г. общият брой на пренощувалите лица в област Сливен е 3 484 и е намалял с 2.6% спрямо декември 2018 година. Относителният дял на пренощувалите български граждани от всички пренощували лица е 90.6%. Пренощувалите чужденци в местата за настаняване през декември 2019 г. са 327 и са с 46 (16.4%) повече спрямо същия месец на 2018 година. Преобладаващият брой чужди граждани, осъществили нощувки в област Сливен са от САЩ -36, Италия – 32 и Турция и Гърция – с по 29 души.

Приходите от нощувки в област Сливен през декември 2019 г. са  270 903 лв. и са се увеличили с 20.0% спрямо декември 2018 година.