Приходите от нощувки в Сливенско са намалели

търг новини Котел

По данни на Националния статистически институт през май 2020 г. на територията на област Сливен са функционирали 38 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване през май 2020 г. в област Сливен е 1 405, като е намалял с 82.4% в сравнение с май 2019 година. Реализираните нощувки от български граждани са 1 329 и също са намалели със 79.0% спрямо същия месец на предходната година. Намалял е и броят на реализираните нощувки от чужденци с 95.5%, спрямо май 2019 година. Най-голям брой нощувки са реализирали чуждестранните граждани от Полша – 32 и Италия – 26.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през май 2020 г. в област Сливен е 3.3%, като в сравнение със същия месец на предходната година тя е намаляла с 10.1 процентни пункта.

През май 2020 г. общият брой на пренощувалите лица в област Сливен е 823 и е намалял с 83.5% спрямо май 2019 година. Относителният дял на пренощувалите български граждани от всички пренощували лица е 97.9%. Пренощувалите чужденци в местата за настаняване през май 2020 г. са с 97.7% по-малко спрямо същия месец на 2019 година.

Приходите от нощувки в област Сливен през май 2020 г. са 47 592 лв. и са намалели с 85.1% спрямо май 2019 година.