Приходите от нощувки в Сливенско са близо 335 000 лв.

Снимка: Pixabay

По данни на Националния статистически институт през май 2021 г. на територията на област Сливен са функционирали 49 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване през май 2021 г. в област Сливен е 7 452. Реализираните нощувки от български граждани са 6 327, а от чужденци са 1 125. Най-голям брой нощувки са реализирали чуждестранните граждани от САЩ – 465, Турция – 285 и Италия – 122.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през май 2021 г. в област Сливен е 15.9%.

През май 2021 г. в област Сливен са пренощували 4 341 лица. Относителният дял на пренощувалите български граждани от всички пренощували лица е 93.4%. Пренощувалите чужденци в местата за настаняване през май 2021 г. са 287 души. Преобладаващият брой чужди граждани, осъществили нощувки в област Сливен са от Турция – 71, САЩ – 54 и Италия – 29.

Приходите от нощувки в област Сливен през май 2021 г. са 334 901 лева.