Приходите от нощувки в Сливенско са 355 421 лева

Снимка: Pixabay

По данни на Националния статистически институт през юли 2021 г. на територията на област Сливен са функционирали 55 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване през юли 2021 г. в област Сливен е 8 661. Реализираните нощувки от български граждани са 7 487, а от чужденци са 1 174. Най-голям брой нощувки са реализирали чуждестранните граждани от Република Северна Македония – 152, Италия – 136 и Турция – 124 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юли 2021 г. в област Сливен е 15.7%.

През юли 2021 г. в област Сливен са пренощували 5 700 лица. Относителният дял на пренощувалите български граждани от всички пренощували лица е 89.5%. Пренощувалите чужденци в местата за настаняване през юли 2021 г. са 600 души. Преобладаващият брой чужди граждани, осъществили нощувки в област Сливен са от Италия – 57, Република Северна Македония – 55 и Турция – 47.

Приходите от нощувки в област Сливен през юли 2021 г. са 355 421 лева.