Приходите от нощувки в сливенско през юли 2022 г. достигат 479 500 лв.

Снимка: Pixabay

През юли 2022 г. в област Сливен са функционирали 53 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 973, а на леглата – 1 989.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през юли 2022 г., е 8 796. Българските граждани са реализирали 6 931 нощувки, а чуждите – 1 865.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юли 2022 г. в област Сливен е 14.5%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Сливен през юли 2022 г. достигат 5 663. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през юли 2022 г., са 4 966 и са реализирали средно по 1.4 нощувки. Чуждите граждани са 697 и са реализирали средно по 2.7 нощувки.

Приходите от нощувки през юли 2022 г. достигат 479.5 хил. лв., като 353.0 хил. лв. са от български граждани, а 126.5 хил. лв. – от чужди граждани.