Приходите от нощувки в Сливенско през октомври са 273 241 лева

Снимка: Pixabay

По данни на Националния статистически институт през октомври 2021 г. на територията на област Сливен са функционирали 48 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване през октомври 2021 г. в област Сливен е 5 596. Реализираните нощувки от български граждани са 4 634, а от чужденци са 962. Най-голям брой нощувки са реализирали чуждестранните граждани от Италия – 256, САЩ – 250 и Турция – 144 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през октомври 2021 г. в област Сливен е 10.6%.

През октомври 2021 г. в област Сливен са пренощували 3 578 лица. Относителният дял на пренощувалите български граждани от всички пренощували лица е 88.4%. Пренощувалите чужденци в местата за настаняване през октомври 2021 г. са 416 души. Преобладаващият брой чужди граждани, осъществили нощувки в област Сливен са от Италия – 115, Турция – 62 и САЩ – 40 лица.

Приходите от нощувки в област Сливен през октомври 2021 г. са 273 241 лева.