Приходите от нощувки в Сливенско през декември 2020 г. са намалели с 30%

По данни на Националния статистически институт през декември 2020 г. на територията на област Сливен са функционирали 39 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване през декември 2020 г. в област Сливен е 3 615, като е намалял с 39.7% в сравнение с декември 2019 година. Най-голям брой нощувки са реализирали чуждестранните граждани от Турция – 385, САЩ – 151 и Италия – 36.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през декември 2020 г. в област Сливен е 8.8%, като в сравнение със същия месец на предходната година тя е намаляла с 1.8 процентни пункта.

През декември 2020 г. общият брой на пренощувалите лица в област Сливен е 1 864 и е намалял с 46.5% спрямо декември 2019 година. Относителният дял на пренощувалите български граждани от всички пренощували лица е 93.5%. Пренощувалите чужденци в местата за настаняване през декември 2020 г. са с 63.0% по-малко спрямо същия месец на 2019 година. Преобладаващият брой чужди граждани, осъществили нощувки в област Сливен са от Турция – 49, САЩ – 16 и Обединено кралство – 12.

Приходите от нощувки в област Сливен през декември 2020 г. са 189 647 лв. и са намалели с 30.0% спрямо декември 2019 година.