Приходите от нощувки в Сливенско ноември 2021 г. са 263 318 лева

Снимка: Pixabay

По данни на Националния статистически институт през ноември 2021 г. на територията на област Сливен са функционирали 46 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване през ноември 2021 г. в област Сливен е 5 201. Реализираните нощувки от български граждани са 4 255, а от чужденци са 946. Най-голям брой нощувки са реализирали чуждестранните граждани от САЩ – 177, Турция – 156 и Италия – 146 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през ноември 2021 г. в област Сливен е 10.8%.

През ноември 2021 г. в област Сливен са пренощували 3 076 лица. Относителният дял на пренощувалите български граждани от всички пренощували лица е 87.8%. Пренощувалите чужденци в местата за настаняване през ноември 2021 г. са 374 души. Преобладаващият брой чужди граждани, осъществили нощувки в област Сливен са от Турция – 56, Румъния – 51 и САЩ – 40 лица.

Приходите от нощувки в област Сливен през ноември 2021 г. са 263 318 лева.