Приходите от нощувки в Сливенска област са се увеличили с над 2%

По данни на Националния статистически институт през октомври 2019 г. на територията на област Сливен са функционирали 53 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване през октомври 2019 г. в област Сливен е 8 365 като намалява с 2.3% в сравнение с октомври 2018 година. Реализираните нощувки от български граждани са 7 049 и са се увеличили с 5.2% спрямо същия месец на предходната година. Намалял е броят на реализираните нощувки от чужденци с 29.2%, спрямо октомври 2018 година. Най-голям брой нощувки са реализирали чуждестранните граждани от Гърция – 183, Италия – 158 и САЩ – 136.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през октомври 2019 г. в област Сливен е 13.9%, като в сравнение със същия месец на предходната година тя е намаляла 0.6 процентни пункта.

През октомври 2019 г. общият брой на пренощувалите лица в област Сливен е 4 936 и се е увеличил с 4.2% спрямо октомври 2018 година. Относителният дял на пренощувалите български граждани от всички пренощували лица е 88.2%. Пренощувалите чужденци в местата за настаняване през октомври 2019 г. са 582 и са с 97 (14.3%) по-малко спрямо същия месец на 2018 година. Преобладаващият брой чужди граждани, осъществили нощувки в област Сливен са от Турция – 72, Гърция – 66 и Италия – 58.

Приходите от нощувки в област Сливен през октомври 2019 г. са 370 725 лв. и са се увеличили с 2.6% спрямо октомври 2018 година.