Приходите от нощувки в Сливенска област са се увеличили с над 17%

По данни на Националния статистически институт през август 2019 г. на територията на област Сливен са функционирали 62 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване през август 2019 г. в област Сливен е 10 134 като се увеличава с 6.9% в сравнение с август 2018 година. Реализираните нощувки от български граждани са 8 798 и са се увеличили с 8.3% спрямо същия месец на предходната година. Намалял е броят на реализираните нощувки от чужденци с 1.7%, спрямо август 2018 година. Най-голям брой нощувки са реализирали чуждестранните граждани от САЩ – 174, Италия – 156 и Франция – 124.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през август 2019 г. в област Сливен е 15.8%, като в сравнение със същия месец на предходната година тя се е увеличила с 0.9 процентни пункта.

През август 2019 г. общият брой на пренощувалите лица в област Сливен е 6 002 и се е увеличил с 13.1% спрямо август 2018 година. Относителният дял на пренощувалите български граждани от всички пренощували лица е 87.0%. Пренощувалите чужденци в местата за настаняване през август 2019 г. са 780 и са с 3 (0.4%) повече спрямо същия месец на 2018 година. Преобладаващият брой чужди граждани, осъществили нощувки в област Сливен са от Германия – 92, Франция – 91 и САЩ – 71.

Приходите от нощувки в област Сливен през август 2019 г. са 390 281 лв. и са се увеличили със 17.8% спрямо август 2018 година.