Приходите от нощувки в Сливенска област са се увеличили с близо 40%

По данни на Националния статистически институт през септември 2019 г. на територията на област Сливен са функционирали 56 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване през септември 2019 г. в област Сливен е 9 905 като се увеличава с 23.3% в сравнение със септември 2018 година. Реализираните нощувки от български граждани са 8 664 и са се увеличили с 22.4% спрямо същия месец на предходната година. Увеличил се е и броят на реализираните нощувки от чужденци с 30.2%, спрямо септември 2018 година.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през септември 2019 г. в област Сливен е 16.6%, като в сравнение със същия месец на предходната година тя се е увеличила с 2.7 процентни пункта.

През септември 2019 г. общият брой на пренощувалите лица в област Сливен е 5 708 и се е увеличил с 35.5% спрямо септември 2018 година. Относителният дял на пренощувалите български граждани от всички пренощували лица е 87.8%. Пренощувалите чужденци в местата за настаняване през септември 2019 г. са 698 и са със 76 (12.2%) повече спрямо същия месец на 2018 година.

Приходите от нощувки в област Сливен през септември 2019 г. са 384 412 лв. и са се увеличили с 39.3% спрямо септември 2018 година.