Приходите от нощувки в Сливенска област са намалели

По данни на Националния статистически институт през ноември 2019 г. на територията на област Сливен са функционирали 53 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване през ноември 2019 г. в област Сливен е 6 703 като намалява с 3.4% в сравнение с ноември 2018 година. Реализираните нощувки от български граждани са 5 614 и са се увеличили с 1.7% спрямо същия месец на предходната година. Намалял е броят на реализираните нощувки от чужденци с 23.3%, спрямо ноември 2018 година. Най-голям брой нощувки са реализирали чуждестранните граждани от Италия – 159, Гърция – 158 и Турция – 112.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през ноември 2019 г. в област Сливен е 11.6%, като в сравнение със същия месец на предходната година тя е намаляла 0.6 процентни пункта.

През ноември 2019 г. общият брой на пренощувалите лица в област Сливен е 4 170 и се е увеличил с 9.2% спрямо ноември 2018 година. Относителният дял на пренощувалите български граждани от всички пренощували лица е 88.7%. Пренощувалите чужденци в местата за настаняване през ноември 2019 г. са 473 и са с 2 (0.4%) повече спрямо същия месец на 2018 година. Преобладаващият брой чужди граждани, осъществили нощувки в област Сливен са от Турция – 76, Гърция – 58 и Италия – 49.

Приходите от нощувки в област Сливен през ноември 2019 г. са 296 336 лв. и са намалели с 1.2% спрямо ноември 2018 година.