Приходите от нощувки в Сливенска област са намалели с близо 50%

По данни на Националния статистически институт през март 2020 г. на територията на област Сливен са функционирали 42 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване през март 2020 г. в област Сливен е 2 650, като е намалял с 54.9% в сравнение с март 2019 година. Реализираните нощувки от български граждани са 2 125 и  са намалели с 57.9% спрямо същия месец на предходната година. Намалял е и броят на реализираните нощувки от чужденци с 36.8%, спрямо март 2019 година. Най-голям брой нощувки са реализирали чуждестранните граждани от Турция – 118, САЩ – 100 и Полша – 64.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през март 2020 г. в област Сливен е 5.5%, като в сравнение със същия месец на предходната година  намалява с 5.1 процентни пункта.

През март 2020 г. общият брой на пренощувалите лица в област Сливен е 1 586 и е намалял с 58.7% спрямо март 2019 година. Относителният дял на пренощувалите български граждани от всички пренощували лица е 89.7%. Пренощувалите чужденци в местата за настаняване през март 2020 г. са 163 и  с 263 (61.7%) по-малко спрямо същия месец на 2019 година. Преобладаващият брой чужди граждани, осъществили нощувки в област Сливен са от САЩ – 34, Гърция – 22 и Турция – 15 лица.

Приходите от нощувки в област Сливен през март 2020 г. са 121.5 хил. лева и са намалели с 49.5% спрямо март 2019 година.