Приходите от нощувки в област Сливен са намалели

По данни на Националния статистически институт през юли 2019 г. на територията на област Сливен са функционирали 59 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване през юли 2019 г. в област Сливен е 8 254 като намалява с 5.6% в сравнение с юли 2018 година. Реализираните нощувки от български граждани са 7 074 и са се увеличили с 6.1% спрямо същия месец на предходната година. Намалял е броят на реализираните нощувки от чужденци с 43.1%, спрямо юли 2018 година. Най-голям брой нощувки са реализирали чуждестранните граждани от САЩ – 177, Италия и Германия – с по 148 и Франция – 105.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юли 2019 г. в област Сливен е 13.1%, като в сравнение със същия месец на предходната година тя е намаляла с 0.9 процентни пункта.

През юли 2019 г. общият брой на пренощувалите лица в област Сливен е 5 292 и се е увеличил с 0.5% спрямо юли 2018 година. Относителният дял на пренощувалите български граждани от всички пренощували лица е 86.5%. Пренощувалите чужденци в местата за настаняване през юли 2019 г. са 715 и са с 298 (29.4%) по-малко спрямо същия месец на 2018 година. Преобладаващият брой чужди граждани, осъществили нощувки в област Сливен са от Германия – 82, САЩ – 80 и Франция – 79.

Приходите от нощувки в област Сливен през юли 2019 г. са 324 419 лв. и са намалели с 0.5% спрямо юли 2018 година.