Приходите от нощувки в област Сливен са 322 538 лева

Снимка: Pixabay

По данни на Националния статистически институт през юни 2021 г. на територията на област Сливен са функционирали 53 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване през юни 2021 г. в област Сливен е 7 620. Реализираните нощувки от български граждани са 6 656, а от чужденци са 964. Най-голям брой нощувки са реализирали чуждестранните граждани от Турция – 180, САЩ – 127 и Италия и Румъния с по 92 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юни 2021 г. в област Сливен е 14.3%.

През юни 2021 г. в област Сливен са пренощували 4 475 лица. Относителният дял на пренощувалите български граждани от всички пренощували лица е 89.9%. Пренощувалите чужденци в местата за настаняване през юни 2021 г. са 450 души. Преобладаващият брой чужди граждани, осъществили нощувки в област Сливен са от Румъния – 74, Турция – 62 и САЩ – 40.

Приходите от нощувки в област Сливен през юни 2021 г. са 322 538 лева.